Informácie o nás

MOMS v Štítnik bol znovu založený len nedávno. Jeho úlohou je organizovať podujatia zamerané na Slovenské tradície, kultúru či šport. Samozrejmosťou je pomáhať a podporovať aj iné kultúrne podujatia, konané inými organizáciami.  

 

Poďakovanie

pri organizovaní rôznych spoločenských akcií sa častokrát obraciame o pomoc, či už finančnú alebo vecnú, na miestnych podnikateľov, ktorým patrí naša vďaka.