VIII. ročník Matičného fašiangového bálu. ( 13. január 2018 ). Chystajte si dovolenky.