VII. ročník Matičného fašiangového bálu

21.01.2017 19:00

21. január bol dňom, kedy sme si v Štítniku pripomenuli, že prežívame obdobie fašiangov. Práve vtedy treba spievať, tancovať, veseliť sa. Myslím, že sa to večer toho dňa naplnilo na 100 %. Ľudia sa stále chcú baviť, čoho dôkazom bol aj veľký záujem o ples. Žiaľ, niektorí „oneskorenci“ sa už k lístkom nedostali. V piatok sa uskutočnila výzdoba a príprava kultúrneho domu. V sobotu o 19 hod. 30. minúte sa úvodným tancom otvoril ples . Hneď od prvého tanečného kola bol parket plný, cez prestávky vrava, smiech, pripíjanie na zdravie. O zábavu sa postarala hudobná skupina SAKO z Vlachova, za čo im v mene všetkých ďakujem. Tiež ďakujem naším sponzorom, ktorý venovali rôzne ceny do tomboly: OÚ Štítnik, p. starosta L. Belányi, MOMS Štítnik, DMS v Rožňave, firma BRANTNER, Z. Holóková, O. Kalina, SMZ Jelšava, manželia Almášiovci, kvetinárstvo Bela, firma QUATTRO TRADE Rožňava, A. Hlaváč, KOMPOSESORÁT Štítnik, L. Grecár, J. Belák, Š. Vido, B. Zobolová, M. Blašková, I. Ďurán, K. Hadžega, J. Zobola a kaderníčka Jarka.

Foto: https://photos.google.com/share/AF1QipOxmL4aVhrfJeDNOkx8ntoe2KtHBXMWUtHZoG5Lb-ktFVmM_0TRZdHlb6lO2HTXWA?key=SVBsRjFBTE5DZzJwQmpkTjJ2bEhpbUtTQXJiQ09n