Tvorivé dielne - stále prebieha

10.04.2016 11:37

Pre šikovné ruky je na zdravotnom stredisku možnosť naučiť sa tradičné remeslá, hlavne tkanie a vyšívanie. Bližšie informácie u Janky Vranovej. (pozri kontakty).