VI. Matičný fašiangový bál

23.01.2016 00:00

Jedným z tradičných slovenských období roka je čas fašiangov, ktoré sa vyznačujú hudbou, tancom, smiechom, veselosťou, či spevom, ktoré sú najviac prítomné práve na zábavách a báloch. Práve túto tradíciu sa snažíme dodržiavať aj v Štítniku, kde sme usporiadali už tradičný fašiangový bál.  V  mrazivý sobotný večer - 23. januára o 19 00 hod. sa zábava mohla začať.  Sála bola pekne vyzdobená a stoly nachystané ešte deň predtým, aby už v sobotu bolo všetko, ako má byť. Na stoloch čakalo hostí menšie občerstvenie v podobe koláčikov. Do tanca až do rána bieleho hrala hudobná skupina SAKO, ktorá sa  postarala o výbornú atmosféru. Okolo polnoci sa hostia zapozerali na svoje tombolové lístky a dúfali, že sa im niečo pošťastí vyhrať. Ako to už býva, niektorí vyhrali viackrát, iní ani raz. Nič sa nestalo, nabudúce sa to podarí. Ceny boli pestré, od domácich spotrebičov, prezentačných materiálov,  prútených metiel až po kohúta, či jahňa. Touto cestou by som sa chcel v mene všetkých poďakovať naším sponzorom:  OÚ Štítnik, členom miestneho odboru MS v Štítniku, komposesorátu Štítnik, rod. Ladislava a Pavla Belányia, rod. Almášiovej, Štefanovi Vidovi, Jánovi Sisikovi, Márii Mandelíkovej, Jánovi Gallovi, Miriam Blaškovej, Ondrejovi Kalinovi,  Karolovi Hadžegovi, Zuzane Holókovej, rod. Sedmákovej, Andrei Belákovej, Adrianovi Hlaváčovi, Ondrejovi Urbanovi, optike Štítnik.