Informačné tabule - stále prebieha

09.04.2016 00:00

Projekt informačné tabule je vo fáze realizácie. 

Za cieľom zlepšenia turistickým možností v oblasti Štítnika sme sa rozhodli spropagovať turistický chodník po modrej značke, ktorá začína už v Plešivci. Chodník je nenáročný, vhodný aj pre menej zdatných turistov. Od Štítnika v smere na Hrádok sme sa rozhodli teda osadiť náučné tabule, ktoré by návštevníkov tejto lokality informovali o prírodných a historických pomeroch. Obsahovú náplň tabúľ som pripravoval v spolupráci so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Marekom Peňaškom (návrh dizajnu informačných tabúľ), Dominikou Šiškovou, Tatianou Pienčákovou.  Za ich čas a ochotu im ďakujem, pretože pochádzajú z iných regiónov Slovenska, no dobrovoľne pomohli. Keďže všetci študujeme učiteľstvo, obsah tabúľ sme sa snažili prispôsobiť najmä žiakom a bežným turistom. 

K uskutočneniu projektu sme získali finančnú podporu 150 € od Matice slovenskej, 350 € od obce Štítnik. Materiálnu pomoc v podobe dubového dreva na konštrukciu tabúľ nám poskytol tunajší Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Štítnik. Plánuje osadiť 10 tabúľ.  

Na 9.apríla sme vyhlásili brigádu, no „dobrovoľníkov“ sme sa nedočkali. Zišli sme sa piati členovia MOMS Štítnik a Marek Pazera, ktorý už vopred prisľúbil svoju účasť na realizácii projektu. V pláne bolo osadiť tri tabule a vyčistiť chodník od náletových drevín. Vzhľadom na počet ľudí sa všetky ciele nenaplnili. Podarilo sa nám však osadiť dve tabule. 

Naša snaha však nekončí, v práci budeme pokračovať, čiže brigád bude ešte niekoľko. Samozrejme chce to čas, financie a ochotu.