Cyklopreteky okolo Štítnika

30.07.2016 08:44

Večer to vyzeralo všelijako. Pršalo ako z krhly a väčšina červených značiek z krepového papiera ostala vyblednutá. Ráno, v deň pretekov, však svitlo na krajšie počasie. Pre nepriazeň počasia bolo ešte ráno potrebné doznačiť trasu popod Plešiveckú planinu a preteky sa mohli začať. Navrhnutá trasa bola dlhá cca 23 km s celkovým prevýšením 700 metrov.

Svoje dvojkolesové „tátoše“ a odhodlanosť prišlo ukázať deväť pretekárov. Väčšina sa poznali osobne, prípadne aj z iných súťaží, vďaka čomu sa hneď v úvode vytvorila kamarátska atmosféra. Súťažiacim som sa snažil stručne vysvetliť trasu, upozorniť ich na možné riziká a na premočený terén, ktorý sťažil, no zároveň i o niečo obohatil pretek. Trasa viedla z obce Štítnik,  popod Plešiveckú planinu, cez Teplú stráň, Terhed späť do obce. Víťazom pretekov sa stal Jakub Haviarik zo Slavošoviec. Ostatný pretekári prišli v priebehu 10 minút, preto môžem povedať, že sily boli vyrovnané. Na pretekárov čakalo bohaté občerstvenie a nejaké tie ceny.

Blahoželám a ďakujem všetkým priaznivcom cyklistiky, ktorí sa akcie zúčastnili a neostali sedieť doma. Ďakujem tiež komposesorátu Štítnik, ktorý nám dovolil využiť ich lesné a poľné cesty a tiež OÚ Štítnik za poskytnutú materiálnu pomoc.